Navazující setkání

Chceme podporovat intenzivní výměnu zkušeností s vrstevnickým učením mezi školami z různých zemí. Našim cílem je vytvoření mezinárodní sítě pedagogů, kteří se budou pravidelně setkávat v online prostoru. 

Podporujeme sdílení nápadů a diskuzi nad novými tématy týkajícími se vrstevnického učení. Společně vytvoříme jakýsi virtuální „kulatý stůl" s kolegy z Německa a Rakouska.

Účast na všech setkáních je zdarma.

 

27.4.2021 16:00-17:00

Jak úspěšně zavést prvky vrstevnického učení ve Vaší škole - příklady z praxe

Chcete vědět, jak se s vrstevnickým učením perou na jiných školách? Rádi se podělíte o přístupy a finty, které se u vás osvědčily? Jak komunikovat s nedůvěřivými rodiči? Kdy je vhodné využít vrstevnické učení a kdy ne? Sdílejte své zkušenosti s ostatními českými školami a připojte se k setkání.

Odkaz na setkání na MS Teams

10.5.2021 16:00-17:00

Přidaná hodnota a výhody vrstevnického učení - otevřená diskuze

Jak může vrstevnické učení vhodně doplňovat výuku? Jaké máte reference od žáků, kteří se učí společně? Jaké různé formy může vrstevnické učení nabývat? Sdílejte své zkušenosti, tipy, náměty, dotazy. Ring volný!

Odkaz na setkání na MS Teams

27.4.2021 a 10.5.2021 16:00-17:00

Sdílení s německy mluvícími kolegy

Jste silní v němčině a zajímají vás zkušenosti kolegů z Rakouska a Německa? Ve stejných termínech pořádají svá setkání i oni a rádi uvítají české kolegy. Odkaz níže vede na německou verzi stránky, kde jsou (nebo brzy budou) odkazy přímo na německá setkání. Registrace není nutná, ale když se registrujete, budou Vám chodit případná upozornění a aktualizace programu.

Odkaz na německou verzi stránek

Jak se zúčastnit navazujících setkání

Na navazujcích setkání se můžete přihlásit zde, na stejném místě jako na konferenci.

  • Setkání proběhnou prostřednictvím Zoomu.
  • Jakmile budou stanoveny termíny, obdržíte podrobné informace e-mailem.

Pro technickou podporu předem i v průběhu online přednášek jsme k dispozici na tomto kontaktním formuláři, k dispozici bude i živý chat.